Wojciech Kowalik

Wojt21

Z wykształcenia i zawodu socjolog, z zamiłowania entuzjasta kreatywnego wykorzystania Internetu i nowych technologii w życiu społecznym. Na co dzień zajmuję się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi, między innymi jako pracownik Wydziału Zarządzania AGH, a także projektowaniem kampanii reklamowych online. Naukowo interesują mnie zagadnienia związane ze społecznymi i kulturowymi aspektami przemian wynikających z rozwoju technologicznego oraz problematyką adaptacji osób starszych do tych zmian. Zajmuję się także zagadnieniem zarządzania partycypacyjnego – głównie w obszarze zarządzania instytucjami kultury. Realizuję się także jako trener i dydaktyk na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach. Wolny czas spędzam na szeroko pojętym majsterkowaniu lub bliższych i dalszych wycieczkach rowerowych. Projekt „ekultura.org” łączy w sobie obszary, które są bardzo bliskie moim zainteresowaniom naukowym i badawczym.

Jako członek zespołu projektowego zajmuję się opracowywaniem koncepcji badań, a także oceną udostępnianych cyfrowych zasobów z punktu widzenia użyteczności i doświadczeń użytkownika końcowego.

Kontakt: wojciech.kowalik@warsztat.org.pl