Małgorzata Adamczyk

2

Swoją wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem graficznym zdobywałam podczas studiów licencjackich na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalność komunikacja wizualna. Jednocześnie nabywałam kompetencje związane z nowymi technologiami na kierunku Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oba te kierunki zaprowadziły mnie na studia magisterskie z dziedziny Digital Design na Uniwersytecie Pedagogicznym, które obecnie odbywam. Interesuje mnie głównie wykorzystanie nowych technologii w pracy projektanta. Od jakiegoś czasu współpracuję z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, m.in. projektując portal Naochotnika.pl oraz czuwając nad graficznym wizerunkiem prowadzonych przez Fundację projektów. W wolnych chwilach staram sie zgłębiać wiedzę dotyczącą polskiego folkloru, wykorzystując ją w projektach uczelnianych.

Odpowiadam za wizualną warstwę projektu ekultura.org. Oprócz prac nad realizowaniem spójnego graficznie systemu przekazywania informacji, buszuję po cyfrowych repozytoriach, wyszukując kryjące się w ich zakamarkach skarby. Intryguje mnie dostępność i możliwości, jakie daje nam digitalizacja. Próbuję także przybliżyć ten potencjał czytelnikom naszego bloga, skupiając się na innowacyjnym wykorzystaniu cyfrowej kultury do jej promowania, ochrony, rozpowszechniania.