Łukasz Maźnica

Łukasz 1

Koordynator projektu Ekultura.org i członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Ponadto, ekonomista i badacz zajmujący się zgłębianiem meanrdów szeroko rozumianego sektora kultury. Na co dzień rozwija swoje kompetencje, realizując studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uczestniczy w pracach zespołu naukowego „Kultura i Rozwój” prowadzonego przez prof. Jerzego Hausnera. Celem grupy jest rozwijanie myślenia o kulturze w kategoriach kluczowego zasobu rozwojowego. Współpracuje także jako zewnętrzny ekspert z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskim Instytutem Kultury, realizując projekty badawcze dedykowane doskonaleniu instytucji kultury oraz poprawie polityk publicznych w tym obszarze. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu ekonomii kultury i zarządzania publicznego. Wielokrotnie wyróżniany za działalność naukowo-badawczą, jest laureatem m.in. Stypendium Fundacji Narodowego Banku Polskiego, czy Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 roku otrzymał także nagrodę naukową im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza. W wolnych chwilach oddaje się fotografii i biegom długodystansowym.

Kontakt: lukasz.maznica@warsztat.org.pl