Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki.

Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się więc jednym z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr kultury.

Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, postanowiliśmy przeprowadzić pogłębioną analizę tego, w jaki sposób podmioty biorące udział w programach dotacyjnych MKiDN związanych z digitalizacją podchodzą do prezentacji zdigitalizowanych dzieł w przestrzeni internetu.
W prezentowanym raporcie staramy się więc sprawdzić, w jakim stopniu instytucje kultury wykorzystują sieć do włączania dziedzictwa kulturowego w nowe obiegi, a tym samym uruchamiania potencjału, jaki obiegi te wyzwalają.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej przez nasz zespół analizy!