Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury

Jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie, jeżeli chodzi o świadomość polskich internatuów na temat digitalizacji w Polsce, można mówić o umiarkowanym sukcesie. Około 1/3 spośród 25,7 mln polskich internautów wie, czym jest digitalizacja oraz rozpoznaje serwisy na których cyfrowe dziedzictwo można znaleźć. Świadomość o procesach digitalizacyjnych jest ściśle skorelowana z wiekiem i miejscem zamieszkania. Generalnie tam, gdzie więcej osób ma dostęp do internetu (większe ośrodki) oraz w grupach które z internetu korzystają najczęściej (osoby młodsze, lepiej sytuowane), tam też i większa szansa na styczność ze zdigitalizowanym dziedzictwem, a tym samym większa świadomość
digitalizacji dziedzictwa.

Jednak ilu internautów korzysta ze zdigalizowanego dziedzictwa? Czy wiedzą, gdzie je można znaleźć? Czy wg. badanych instytucje publiczne powinny udostępniać swoje zasoby w internecie? Odpowiedzi na te i inne pytanie można znaleźć w raporcie.

Zapraszamy do lektury!