„Repozytorium w pięciu krokach” – Wirtualne Muzea Małopolski

Stworzenie cyfrowego repozytorium z zasobami dziedzictwa kulturowego to duże wyzwanie dla każdej instytucji kultury. Wiele z nich – bez dużych doświadczeń w działaniach technologicznych – trafia od razu na głęboką wodę, realizując projekty digitalizacyjne o dużej skali i znacznych (często wielomilionowych) budżetach. Takie wyzwania nieodłącznie wiążą się z ryzykiem popełnienia błędów. By ich uniknąć warto podglądać inne instytucje, które podobne prace mają już za sobą i – tym samym – posiadają cenny bagaż doświadczeń, którym mogą się podzielić.

Jednym z takich podmiotów jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, który od 2010 roku rozwija Wirtualne Muzea Małopolski. Projekt, w ramach którego powstało cyfrowe repozytorium obejmujące zbiory 35 instytucji z terenu całego województwa. Zbiory, które zostały przez MIK nie tylko udostępnione, ale też wcześniej zdigitalizowane i to – w większości – zdigitalizowane w technologii 3D.

W prezentowanym studium przypadku przedstawiciele Wirtualnych Muzeów Małopolski dzielą się swoimi kilkuletnimi doświadczeniami, obejmującymi m.in.: pułapki czyhające na osoby przygotowujące wnioski o dofinansowanie dla działań digitalizacyjnych, niełatwą procedurę wyboru wykonawcy technologicznych działań projektowych, czy trudności związane z upowszechnianiem cyfrowych zasobów.

Prezentowane refleksje są tym cenniejsze, że podczas przygotowywania tego opracowania trwają zaawansowane prace koncepcyjne, które finalnie mają doprowadzić do uruchomienia Wirtualnych Muzeów Małopolski „2.0”. Dzięki temu zespół Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie ma za sobą wiele przemyśleń dotyczących tego, jak można udoskonalić realizowane przez nich przedsięwzięcie.