Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury.

Wraz z rozwojem świata wirtualnego oraz postępem nowych technologii coraz częstsze stają się wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez instytucje kultury oraz kreatywne studia projektowe specjalizujące się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań webowych, mobilnych, czy multimedialnych (portale, aplikacje, interaktywne wystawy itp.). Efektem tych prac są nowoczesne usługi, jak m.in.: portal „Wirtualne Muzea Małopolski”, aplikacja webowa „Żydowska Warszawa”, interaktywna wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy oficjalna strona internetowa Muzeum Narodowego w Krakowie. Przywołujemy te właśnie przykłady, ponieważ im właśnie chcielibyśmy (w znacznej mierze) poświęcić niniejsze opracowanie.

Chcemy aby książka ta przyjęła formę przewodnika, pokazującego jak można wdrażać nowe technologie w sektorze kultury. Co ważne, zależało nam na uchwyceniu szerokiego spektrum przedsięwzięć, które wiążą sektor kultury ze światem multimediów lub internetu. Dlatego też każdy z wybrany przez nas przykładów dotyczy innego rodzaju usługi.

Zaczynamy od Wirtualnych Muzeów Małopolski – przedsięwzięcia tworzonego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z firmą MobileMS. Tym samym podróż w naszym przewodniku zaczyna się od projektu, który obejmuje digitalizację artefaktów kulturowych (i to digitalizację w technologii 3D) oraz ich gromadzenie i udostępnianie w ramach cyfrowego repozytorium.

Kolejne studium przypadku, to opracowanie dotyczące aplikacji webowej „Żydowska Warszawa”. Jest to multimedialne rozwiązanie umożliwiające użytkownikom spacer po przedwojennej stolicy i odkrywanie kultury żydowskiej. Zostało ono opracowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz firmę Huncwot.

Następnie, prezentujemy działania Muzeum Narodowego w Krakowie związane z opracowaniem i uruchomieniem nowej, oficjalnej strony internetowej tej instytucji. Prace te prowadzone były wspólnie z firmą Openform, a MKN było wielokrotnie wyróżniane za stworzone rozwiązanie.

Nasz przewodnik postaramy się zakończyć w sposób spektakularny. By tak się stało, ostatnim opisywanym przykładem uczyniliśmy wdrożenie największej w Polsce interaktywnej wystawy muzealnej. Mowa tu o ekspozycji stałej, umieszczonej w Muzeum II Wojny Światowej. Stanowi ona owoc współpracy tej instytucji z firmą New Amsterdam.

***

Autorami opracowania są: Łukasz Maźnica (red.), Jagoda Komusińska, Paulina Simonides, Dawid Sobolak, Jan Strycharz.