Digitalizacja w archiwach

W tej ekspertyzie przedstawiamy, jak proces digitalizacji przebiegał w polskich archiwach. Tłumaczymy przy tym także, czym są same archiwa, oraz kto, i w jaki sposób z nich korzysta. Opisujemy także, jak – ze względu na postępującą cyfryzację – archiwa zaczynają być potężnym ekosystemem informatycznym,
którego wykorzystanie może przełożyć się na dynamikę przepływu wiedzy w naszym społeczeństwie.