Crowdsourcing a digitalizacja – mądrość tłumów w cyfrowej kulturze

Crowdsourcing wkracza w coraz to nowe obszary pokazując potencjał jaki tkwi w zaangażowaniu olbrzymiej liczby osób do pracy nad wspólnym przedsięwzięciem. Koordynacja takich projektów na dużą skalę nie byłaby możliwa bez wykorzystania potencjału komunikacyjnego Internetu. Crowdsourcing, polega na wykorzystaniu tłumu (crowd) do czerpania wiedzy, pomysłów i inspiracji (sourcing), ale także do wykonywania pracy, która przyczyni się do realizacji określonego celu.

W tej ekspertyzie stawiamy sobie za cel przybliżenie idei crowdsourcingu pokazując jednocześnie, w jaki sposób może ona wzmocnić proces digitalizacji kultury. Przedstawiamy krótką definicję tej praktyki, ale przede wszystkim skupiamy się na opisie konkretnych zastosowań porządkując je w 6 kategorii.