Prawo autorskie w edukacji: jak bronić się przed zarzutami?

slider_13

Prawo autorskie w edukacji to trudny temat. Często spotykamy się z pytaniami, co można, a czego nie można wykorzystywać podczas pracy z uczniami. Dziś na naszym blogu Marcin Wilkowski z portalu Historia i Media pokazuje, gdzie szukać informacji o możliwościach wykorzystania cyfrowych obiektów przez nauczycieli i pedagogów.

Na stronach Koalicji Otwartej Edukacji dostępna jest już uaktualniona wersja broszury Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?. Jeden z rozdziałów tej publikacji przedstawia podstawowe zasady reagowania na zarzuty złamania praw autorskich w pracy z uczniami w szkole czy prowadzeniu rozmaitych warsztatów oraz szkoleń:

[…] podejmowanie działalności edukacyjnej bez zgody twórców utworów wykorzystywanych w tej działalności, może spotkać się z ich negatywną reakcją. W efekcie szkoła czy inna instytucja edukacyjna może w szczególności otrzymać wezwanie do zapłaty odszkodowania. Na taką okoliczność warto zawczasu upewnić się, że korzystanie z chronionych materiałów w praktyce działań nauczycieli i uczniów mieści się w granicach dozwolonego użytku, a zwłaszcza przygotować sobie argumenty dotyczące wszystkich wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy (omówione wyżej). Jeżeli mimo to spotkamy się z roszczeniami, to oprócz przedstawienia tych argumentów w sposób i w rozmiarze stosownym do rodzaju i etapu sporu, warto przeprowadzić następującą analizę:

Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów warto sprawdzić, czy pismo wzywające do zapłaty zadośćuczynienia wysłała uprawniona osoba lub instytucja, czy utwór, do którego odnosi się pismo rzeczywiście jest nadal chroniony przez prawo autorskie, czy rzeczywiście przekroczyliśmy reguły dozwolonego użytku i czy wysokość zadośćuczynienia, którego się od nas żąda, jest racjonalna. W publikacji znajdziemy też zestaw 6 zasad bezpieczeństwa, pozwalający uniknąć nieprzyjemnych skutków korzystania z chronionych utworów w praktyce edukacyjnej. Broszura przyda się na pewno także instytucjom kultury, które także prowadzą działalność tego typu.

Do pobrania: PDF, ePUB i TXT