Badania

W ramach tego projektu chcemy zrozumieć, na co konkretnie, i w jaki sposób wydatkowano środki publiczne w ramach programów digitalizacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, a następnie upowszechnić tę wiedzę. Jesteśmy grupą ekonomistów i socjologów i używając naszego warsztatu przyglądniemy się charakterowi i produktom cyfryzacji polskiej kultury. Wyniki analiz posłużą nam do opracowania rekomendacji odnośnie tego, jak prowadzić digitalizację, by jej efekty były jak najszerzej upowszechniane w polskim społeczeństwie i przynosiły realne korzyści – także te ekonomiczne. Szczegółową metodologię naszego badania możesz znaleźć pod tym linkiem.

Konsultacje publiczne

Zdobywanie pogłębionej wiedzy nt. procesów digitalizacji polskiej kultury pozwoli nam na wyrabianie sobie opinii względem prowadzonych prac. Tak będą powstawać wspomniane wyżej rekomendacje, które będziemy także opracowywać w formie stanowisk prezentowane w konsultacjach społecznych dotyczących kwestii związanych z digitalizacją kultury. Efekty naszych analiz, jak i nasze stanowiska możesz znaleźć w dziale ekspertyzy i stanowiska.

Bazy danych

Nie ograniczamy jedynie do działań badawczo-rekomendacyjnych. W ramach projektu stworzymy także bazę polskich stron internetowych, na których można znaleźć cyfrową kulturę, oraz mapę polskich instytucji realizujących programy digitalizacyjne. W ten sposób każdy będzie mógł sprawdzić, które organizacje kulturalne są w posiadaniu cyfrowego dziedzictwa i zwrócić się do nich z prośbą o jego udostępnienie i niego skorzystać, jeśli będzie tego potrzebował.

Pinterest cyfrowej kultury

Aby nadać dynamiki życiu cyfrowej kultury stworzymy zbiór tych cyfrowych obrazów, które nadają się do ponownego wykorzystania – są wysokiej jakości, odpowiedniej wielkości i nie posiadają obwarowań licencyjnych z tytułu praw autorskich. Zbiór ten będziemy tworzyć także przy użyciu platformy Pinterest [link], jako że z tego narzędzia często korzystają pracownicy przemysłów kreatywnych, którzy chętnie sięgają po inspiracje wizualnych.

Blog ekspercki

Dodatkowo stworzymy bloga, na którym będziemy się dzielić wiedzą nt. digitalizacji – prezentować jej filozofię, ale także konkretne przypadki (krótkie case-studies), pokazujące jak ciekawie używać cyfrowego dziedzictwa dla dobra ogółu. Liczymy, że blog ten stanie się inspiracją tak dla menedżerów projektów digitalizacyjnych, jak i dla ich odbiorców.

Konkursy dla cyfrowych artystów

Aby dodatkowo wzmocnić inspirującą siłę cyfrowej kultury będziemy również organizować konkursy dla artystów pracujących w dziedzinie nowych mediów. W roku 2015 przynajmniej dwukrotnie zaprosimy ich do zaprezentowania pomysłów na wykorzystanie zdigitalizowanych dzieł sztuki w nowych ujęciach artystycznych – graficznych, audio lub video.

Konferencje, seminaria i warsztaty

Ostatnim wymiarem naszych działań będzie seria spotkań (mini-konferencji, seminariów, lub warsztatów), podczas których będziemy stymulować tak dyskusję o polskiej digitalizacji kultury, jak i nabywanie umiejętności pozwalających na lepsze jej użycie do realizacji naszych aktualnych potrzeb.