„Narracja jako artefakt”, czyli jak powstała słynna wystawa w Muzeum II Wojny Światowej

1

Prezentujemy Wam dziś jedyny tak kompleksowy materiał reporterski na temat kulisów opracowywania i wdrażania multimedialnej wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej. Jest to jeden z przykładów dobrego użycia technologii cyfrowych w instytucjach kultury, jaki analizowaliśmy w ramach projektu „Jak upowszechniać cyfrowe dziedzictwo?”. Ten konkretny przykład obrazuje, jak można wykorzystać nowe technologie do opowiadania historii (storytellingu) w kulturze.

Wykorzystując cyfryzację kultury, nowe technologie i odpowiednio zbudowaną narrację, można tworzyć opowieści muzealne na miarę XXI wieku. Przykładem dobrego połączenia tych elementów jest największa wystawa multimedialna w Polsce – stworzona przy współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i krakowskiej firmy New Amsterdam.

O szczegółach tej współpracy opowiadali Paulinie Simonides i Jankowi Strycharzowi Rafał Wnuk (Muzeum) oraz Wojciech Florczyk (New Amsterdam). Dzięki ich opowieści dowiadujemy się co zrobić, by z powodzeniem wykorzystać nowe technologie do realizacji ważnej misji kulturalnej. Przeprowadzone rozmowy pokazują, o co koniecznie należy zadbać, by nie doprowadzić do sytuacji, w której technologie zaczynają dominować nad meritum, a są subtelnie wykorzystane do pogłębienia doświadczenia odbiorcy angażując jego uwagę na wielu poziomach interakcji.

Cały reportaż w formie studium przypadku znajdziecie pod adresem: http://ekultura.org/wp-content/uploads/2017/04/raport-wirtualne-muzea___miiws.pdf

W kolejnych dniach będziemy Wam również prezentować wybrane przez nas fragmenty tego opracowania.