Misja

Realizujemy projekt e-kultura, ponieważ chcemy aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Chcemy, by kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli, twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych. Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury plus size thong swimwear, która często pozostaje zamknięta w niedostępnych archiwach. Realizując projekt będziemy dążyć do wykorzystania tego potencjału w pełni. Tym samym, chcemy przyczynić się do stworzenia pozytywnej historii polskiej digitalizacji.


Uzasadnienie

Instytucje kultury w Polsce przechodzą głębokie zmiany. Przyczyną wielu z nich jest dynamiczny postęp technologiczny – w tym powstawanie, rozwój i ciągła zmiana technologii cyfrowych. Dzięki technologiom skanowania możemy tworzyć cyfrowe obrazy ważnych artefaktów i w ten sposób zabezpieczać przetrwanie przekazu, jaki się z nimi wiąże.

Jednak samo zachowanie dziedzictwa jest dopiero początkiem wyzwania. Ważnym i często brakującym ogniwem jest upowszechnienie tego dziedzictwa – dotarcie z nim do maksymalnie szerokich publiczności, w tym do grup społecznie wykluczanych.

Wierzymy, że im więcej osób, grup społecznych, czy organizacji będzie się zastanawiać, jak wspierać upowszechnianie cyfrowej kultury, tym skuteczniejsi będziemy w tym jako naród. Przy odpowiednim wysiłku uruchomimy siłę wzajemnej inspiracji i dostrzeżemy nowe możliwości ożywiania dziedzictwa, oraz jego wykorzystania dla realizacji naszych celów rozwojowych.