Konferencja „Digital Humanities Centres”

dhlabs16

W dniach 8 i 9 grudnia Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives” – pierwszą w Europie konferencję poświęconą w całości zagadnieniom związanym z instytucjonalną działalnością centrów humanistyki cyfrowej. Do 11 listopada trwają zapisy na to wydarzenie. Osoby zainteresowane muszą się jednak liczyć z wydatkiem. Opłata konferencyjna wynosi 500 zł.

O konferencji

Będzie to pierwsza konferencja w Europie poświęcona zagadnieniom związanym z instytucjonalną działalnością centrów humanistyki cyfrowej. Badania z zakresu humanistyki cyfrowej, których rola rośnie obecnie na świecie, odbywają się zawsze w określonych ramach instytucjonalnych, wyznaczanych przez funkcjonujące systemy nauki oraz uwarunkowania społeczne. Powstające obecnie centra i laboratoria humanistyki cyfrowej (DHLabs) stają zatem przed szeregiem wyzwań natury organizacyjnej i społecznej. Organizowana przez LaCH UW konferencja stwarza możliwości wymiany doświadczeń oraz zarysowania perspektyw współpracy i rozwoju instytucji tego typu.

Program

W pierwszym dniu konferencji proponujemy sesje panelowe z udziałem zaproszonych prelegentów z Europy i USA, poświęcone takim zagadnieniom jak: 1) struktura wewnętrzna laboratoriów i ich miejsce w instytucjach naukowych – infrastruktura, finansowanie, kadry; 2) pola aktywności laboratoriów – sposoby wspierania badań; upowszechnianie wiedzy o HC, edukacja w zakresie HC; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i sponsoring; promocja. W drugim dniu zaplanowano prezentację wybranych projektów (postery) z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Prelegenci

Zaproszenie na konferencję jako goście specjalni przyjęli prof. Frédéric Kaplan (Chair of the Digital Humanities, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), prof. Jan Christoph Meister (Executive Comittee of the EADH, University of Hamburg) oraz prof. Susan Schreibman (Head of An Foras Feasa, Maynooth University), kierujący czołowymi ośrodkami humanistyki cyfrowej w Europie.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej: http://dhlabs2016.lach.edu.pl/