Władysław Skoczylas

Rynek w Kazimierzu nad Wisłą, akwarela
Władysław Skoczylas  (1883-1934)
Polski artysta, uprawiał wiele dziedzin sztuki, jednak najbardziej słynnymi pracami są drzeworyty.
Studiował w Krakowie, następnie w Paryżu. Należał do grupy artystycznej Formiści Polscy, był współzałożycielem grup Rytm oraz Ryt.
Duży wpływ na jego twórczość miały tatrzańskie legendy. Działał wraz z Towarzystwem „Sztuka Podhalańska”, które czerpiąc z rodzimego, podhalańskiego folkloru obrało sobie za cel stworzenie sztuki narodowej.
Podczas wielu lat swojej twórczości poświęcił wiele uwagi na dopracowanie swojego stylu w technice drzeworytu. Stosował on kontrastujące, rytmiczne, zazębiające się linie, tworzące tzw. „grzebyk” Skoczylasa.