Stefan Filipkiewicz

Pejzaż zimowy, akwarela na papierze

Stefan Filipkiewicz (1879-1944)
– młodopolski malarz, grafik, zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły pejzażowej” Jana Stanisławskiego. Debiutował serią pejzaży tatrzańskich. Brał udział w licznych wystawach krajowych oraz zagranicznych na całym świecie. Został odznaczony Medalem Niepodległości za służbę w Legionach, dla których również zaprojektował wzór mundurów oraz tarczy. W 1933 r. otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności za całokształt twórczości. Zamordowany w 1944 roku przez Gestapo w obozie Mauthausen-Gusen.

Źródło: Wikimedia