Leon Wyczółkowski

Młocka na Ukrainie (Pejzaż ze stogiem; Lokomobile na Ukrainie),
pastel na kartonie, 1912.

Leon Wyczółkowski (1852-1936)
artysta zajmujący się dziedzinami takimi jak malarstwo, grafika i rysunek. W swojej twórczości wykorzystywał wiele technik, często podejmował temat pejzaży (np. cykl pejzaży tatrzańskich). Studiował malarstwo w Monachium, następnie w Krakowie. Z czasem zaczął malować w duchu impresjonizmu. W latach 1895-1911 wykładał na Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie, gdzie w 1909 został mianowany rektorem. Należał tez do Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka.

Źródło: Wikimedia