Józef Ignacy Kraszewski

„Krajobraz z drzewami i sarkofagiem”, akwarela na szkicu ołówkowym.

Józef Ignacy Kraszewski (ur. 1812 – zm. 1887) – pisarz, publicysta, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. Jednak mało kto wie, że zajmował się również rysunkiem.

Źródło: Biblioteka Narodowa