Jacek Malczewski

Pejzaż z jarzębiną – lewa część tryptyku ,,Idź nad strumienie”, 1909-1910, olej na płótnie


Jacek Malczewski (1854-1929)
Polski malarz, symbolista. Początkowo był wolnym słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, jednak na prośbę Jana Matejki zrezygnował z nauki w gimnazjum by poświęcić się studiom malarskim. Następnie wyjechał na dalsze studia do Paryża. Dużo podróżował. Wykładał malarstwo w SSP. W 1912 roku został rektorem krakowskiej ASP. Był jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.
Jego twórczość często dotyka trudnych, egzystencjalnych tematów. Przepełniona jest skomplikowaną ikonografią. Tematyka prac artysty jest niezwykle zróżnicowana: od obrazów baśniowych po patriotyczne. Pod wpływem wczesnego ekspresjonizmu, przy doskonałym warsztacie wykształcił swój własny, bardzo rozpoznawalny styl.
źródło: Wolne Lektury