Henryk Weyssenhof

Jesień w jesiennym pejzażu, akwarela
Henryk Weyssenhof (1859-1922)
Polski malarz. Nauki pobierał w Petersburgu, Monachium oraz Paryżu. Głównym tematem jego dzieł były pejzaże kresowe. Zajmował się również ilustracją. Należał do grupy artystycznej Pro Arte.