Europeana Challenge – szansa na 25000 €

slider_ekultura_europeana
Obraz: Winter Landscape with Ice Skaters    Licencja: Domena publiczna

 

Do 29 lutego w ramach konkursu „Europeana Challenge 2016” można starać się o wsparcie finansowe pomysłów wykorzystujących i promujących cyfrowe dziedzictwo. Szanse na wygraną mają przedsięwzięcia biznesowe lub innowacje społeczne, bazujące na zasobach z bazy Europeana. Poniżej więcej informacji o samym konkursie, ale też szersza ocena tego projektu i zbliżonych przedsięwzięć.

Fundacja Europeana to największa w Europie baza gromadząca zasoby zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego. Zarazem wirtualne muzeum, cyfrowa biblioteka i ogromne internetowe archiwum. Organizacja ta – co zrozumiałe – to także jeden z największych promotorów cyfryzacji kultury i jej ponownego wykorzystania. Świadczyć o tym może także misja tej jednostki, która została zdefiniowana jako: We transform the world with culture! We want to build on Europe’s rich heritage and make it easier for people to use, whether for work, for learning or just for fun. W tym kontekście nie dziwi, że to właśnie Europeana organizuje duży konkurs na tzw. reuse zdigitalizowanej kultury – Europeana Challenge 2016.

Zasady konkursu

Organizatorzy poszukują przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze. Tym samym do konkursu możemy stanąć z produktem (np. przedmiotem lub serią przedmiotów inspirowanych zasobami Europeany), usługą (tu np. portal internetowy lub  aplikacja wykorzystująca zbiory) lub projektem (np. wydarzenie wykorzystujące i promujące zdigitalizowane dziedzictwo).

By starać się o dofinansowanie nasz pomysł musi spełnić łącznie kilka warunków. Po pierwsze, w zgłoszonej idei należy bazować wyłącznie na zasobach dostępnych w Europeanie na otwartej licencji (tak żeby możliwe było wykorzystanie i zwielokrotnianie zgłaszanego pomysłu). Po drugie, organizatorzy wyróżnili konkretne grupy tematyczne zasobów, które można wykorzystać. Są to: (i) I Wojna Światowa, (ii) sztuka i dizajn oraz (iii) europejskie dziedzictwo muzyczne. Po trzecie, w zgłoszeniu należy uzasadnić i wykazać jasny społeczny i/lub ekonomiczny wpływ naszego przedsięwzięcia na otoczenie. I w końcu po czwarte, niezbędne jest wskazanie i opisanie w aplikacji konkursowej podstawowych elementów modelu biznesowego zgłaszanego pomysłu (m.in.: grupa docelowa, wartość dla odbiorców oferowana przez proponowane rozwiązanie, czy techniczne możliwości wykonania przedsięwzięcia, itp.).

Nagrody

Łączna pula nagród konkursowych wynosi w tym roku 25 000 €, tj. około 110 000 zł. W razie wygranej środki te będą musiały zostać przeznaczone na rozwój zgłaszanego przedsięwzięcia. Co więcej, Europeana zapewnia nieodpłatną współpracę przy działaniach rozwijających zwycięskie pomysły. Kooperacja ta może polegać np. na wsparciu działań crowdfundingowych, czy współkreacji szczegółowych aspektów przedsięwzięcia.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać przez stronę konkursową do 29 lutego. Aplikacja – poza podstawowymi informacjami o przedsięwzięciu – musi zawierać także opis modelu biznesowego, krótką prezentację zespołu pracującego nad pomysłem oraz wszelkie materiały graficzne, czy koncepcyjne, obrazujące zarys finalnego kształtu zgłaszanej idei.

Podobne rozwiązania i ich zasadność  

Projekt Europeany w dużej mierze pokrywa się z podobnym przedsięwzięciem realizowanym od kilku lat przez amsterdamskie Rijksmuseum. Konkurs Rijksstudio Award (w 2015 roku pula nagród wynosiła 13 500€) – bo o nim mowa – jest jednym z prekursorskich przedsięwzięć w dziedzinie konkursów promujących digitalizacji.

Źródło: Rijksmuseum

Wychodzi on od analogicznej idei. Jego uczestnicy motywowani są do stworzenia dzieła, wykorzystującego dowolny zasób, pochodzący z repozytorium Rijksmuseum. Posługując się hasłem „Make your own Masterpiece” Rijks zachęcało – podobnie jak czyni to obecnie Europeana – do czerpania inspiracji z cyfrowych zasobów dziedzictwa, remiksowania ich i wykorzystywania w nowy, nieszablonowy sposób. Do konkursu można było zgłosić każdą formę sztuki – design, tatuaż, sztuki plastyczne, sztukę użytkową, fotografię, video itd.

Jak się okazało, konkurs stał się świetną okazją do promocji zbiorów muzeum oraz idei otwartości, która przyświeca jego istnieniu. W 2015 roku rywalizowały ze sobą 892 prace, a o kreatywnych zmaganiach pisały media na całym świecie.

Najlepsze owoce kreatywności uczestników można zobaczyć tutaj.

 

Polskie przykłady

Także w Polsce możemy wskazać na przykłady inicjatyw zmierzających do promowania cyfrowego dziedzictwa poprzez konkursy. Na ciekawy pomysł wpadli przedstawiciele Biblioteki Narodowej. W drugiej połowie 2015 roku zorganizowali konkurs na scenariusz lekcji języka polskiego, która w twórczy sposób wykorzystywać będzie zbiory znajdujące się w bazie Polony. Pula nagród nie była aż tak duża, jak w przypadku wcześniejszych przedsięwzięć, niemniej sam konkurs sprzyjał promocji otwartych zasobów edukacyjnych wśród nauczycieli i – co kluczowe w kontekście szerokiej digitalizacji prowadzonej od lat w Polsce – idei wykorzystania repozytoriów z cyfrowym dziedzictwem w procesie nauczania.

Z tytułami zwycięskich prac można się zapoznać tutaj.

Podsumowanie

Konkursy zachęcające użytkowników do wykorzystania zbiorów z cyfrowych repozytoriów to przedsięwzięcia, które mogą dostarczać instytucjom wielu korzyści. Od najbardziej prozaicznych – promocji ich zasobów oraz wirtualnych repozytoriów, przez bardziej długofalowe – popularyzacja szerszych idei, stojących za działalnością poszczególnych jednostek (misja budowania otwartej kultury w przypadku Rijksmuseum i Europeany, czy szerzenie wykorzystania zdigitalizowanego dziedzictwa w procesie edukacji, gdy mowa o Bibliotece Narodowej i Polonie). Tego rodzaju przedsięwzięcia – dzięki ich medialnej sile – to także duża szansa na przyciągnięcie sponsorów do instytucji. W końcu, jest to także sposobność do kreacji produktów, które mogą być później dystrybuowane przez jednostkę.