ekultura.org – zaczynamy!

slider_ekultura_ożywiajmy4
Grafika: Biblioteka Narodowa    Prawa: Domena publiczna

 

Dziś oficjalnie startujemy z projektem “ekultura.org” poświęconym digitalizacji polskiej kultury. Realizujemy go, ponieważ chcemy, aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Jesteśmy przekonani, że kultura powinna mocno zaznaczać swoją obecność w rzeczywistości wirtualnej – tylko wówczas będzie mogła skutecznie wspierać rozwój innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych czy biznesowych. Kierujemy nasze działania do szerokiej grupy odbiorców – pracowników sektora kultury, twórców i nauczycieli, ale też do każdego użytkownika Internetu.

Na “ekultura.org” składają się m.in.:

– badania, analizujące dotychczasową digitalizację zasobów dziedzictwa, realizowaną przy wsparciu środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (raport z efektami prac ukaże się w drugiej połowie 2015 roku);

– blog poświęcony digitalizacji, gdzie pokażemy przykłady wykorzystania cyfrowej kultury oraz opiszemy światowe trendy związane z digitalizacją (liczymy tu także na Waszą inicjatywę – zapraszając do aktywnego włączenia się w dyskusję na naszym blogu (klik));

– cykl spotkań, warsztatów i konferencji, podczas których będziemy rozmawiać o różnych obliczach digitalizacji oraz dobrych praktykach jej promowania i zastosowania – tak komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Wszystko to dzieje się w samym środku dynamicznych zmian, jakie przechodzą obecnie instytucje kultury w Polsce. Przyczyną wielu z nich jest stały postęp technologiczny – w tym powstawanie, rozwój i ciągła zmiana technologii cyfrowych. Przemiany te umożliwiają tworzenie cyfrowych obrazów ważnych artefaktów i zabezpieczanie przetrwania przekazu, jaki się z nimi wiąże. Znaczenie procesu digitalizacji zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel od 2009 roku około 200 mln złotych.

Samo zachowanie dziedzictwa jest jednak dopiero początkiem wyzwania. Ważnym i często brakującym ogniwem w polskiej digitalizacji jest upowszechnienie tego dziedzictwa – dotarcie z nim do maksymalnie szerokich publiczności, w tym do grup społecznie wykluczanych. Udostępnianie wiąże się m.in. z barierami wynikającymi z obostrzeń prawno-autorskich. Sytuacja ta wymaga nowego podejścia i nowych interpretacji, sprzyjających misji dzielenia się dziedzictwem.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego, a finansowanie pochodzi z Funduszy EOG.