• crowd-box Studium przypadku

  Museo del Prado – nowy wzór cyfrowej obecności instytucji kultury

  Prezentujemy kolejne studium przypadku opracowane przez zespół ekultura.org*. Poprzednio zajmowaliśmy się wykorzystaniem technologii beaconów w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Tym razem obiektem naszego zainteresowania uczyniliśmy madryckie  Muzeum Prado. Wybraliśmy Prado, ponieważ jest to instytucja, która może służyć za przykład podmiotu wykorzystującego cyfrowe dziedzictwo do tworzenia produktów i usług poszerzających

 • UX box

  Raport mash-up

  Zapraszamy do przeczytania podsumowania z naszych raportów, przygotowanego w formie mashup: Raport mashup.

 • digitalizacja skala box Raport

  Digitalizacja dziedzictwa – skala, rodzaj, filozofia

  W ramach dwóch największych programów finansujących bieżącą digitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego zrealizowano 225 projektów. 164 projekty przeprowadziły 84 instytucje publiczne, a 61 projektów zrealizowało 50 organizacji pozarządowych, kościołów i uczelni. Budżet programu dedykowanego instytucjom publicznym był 10-krotnie wyższy. Instytucje zazwyczaj digitalizowały jednocześnie kilka rodzajów dziedzictwa (zbiory archiwalne, biblioteczne, audiowizualne i

 • UX box Raport

  Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki.

  Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się więc jednym z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr kultury. Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, postanowiliśmy przeprowadzić pogłębioną analizę

 • okładka do swiado Raport

  Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury

  Jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie, jeżeli chodzi o świadomość polskich internatuów na temat digitalizacji w Polsce, można mówić o umiarkowanym sukcesie. Około 1/3 spośród 25,7 mln polskich internautów wie, czym jest digitalizacja oraz rozpoznaje serwisy na których cyfrowe dziedzictwo można znaleźć. Świadomość o procesach digitalizacyjnych jest ściśle skorelowana z wiekiem

 • selfie box1 Ekspertyza

  Selfie z muzeum

  Selfie, a więc autoportret wykonywany za pomocą smartfona, to zjawisko, które przebojem wdziera się do światowych przestrzeni muzealnych. Młodzi zwiedzający chętnie fotografują się na tle dziedzictwa, by następnie udostępnić swój wizerunek w mediach społecznościowych. Okazuje się, że ta nowa i dynamicznie rozwijająca się moda spolaryzowała środowisko muzealników. O selfie w muzeach pisano już na

 • eTV box Ekspertyza

  Telewizja przyszłości = eTelewizja?

  Teoria zapowiadająca załamanie tradycyjnego modelu odbioru telewizji jest coraz częstszym przyczynkiem...

 • crowd box Ekspertyza

  Crowdsourcing a digitalizacja – mądrość tłumów w cyfrowej kulturze

  Crowdsourcing wkracza w coraz to nowe obszary pokazując potencjał jaki tkwi w zaangażowaniu olbrzymiej liczby osób...

 • mocak_box Studium przypadku

  Beacony w muzealnictwie – przypadek krakowskiego MOCAKu

  W tym opracowaniu tłumaczymy, czym są beacony, oraz opisujemy – w formie studium przypadku – sposób w jaki Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK...

 • archiwa box Ekspertyza

  Digitalizacja w archiwach

  W tej ekspertyzie przedstawiamy, jak proces digitalizacji przebiegał w polskich archiwach. Tłumaczymy przy tym także, czym są same archiwa, oraz kto...

 • okładka do galerii Raport

  Raport metodologiczny projektu e-kultura

  Niniejszy dokument stanowi opis metodologii badania ewaluacyjnego realizowanego w ramach szerszego projektu „Cyfrowa kultura dla obywateli”. Cały projekt ukierunkowany jest na promowanie i popularyzowanie digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce, natomiast działania o charakterze ewaluacyjno-kontrolnym – stanowiące główny przedmiot niniejszego raportu – zmierzać będą do weryfikacji, w jaki sposób wydatkowane są publiczne środki przeznaczane na digitalizację oraz, na

 • okładka-do-galerii Ekspertyza

  Koordynacja działań digitalizacyjnych na szczeblu ministerialnym

  Digitalizacja dziedzictwa kultury staje się sprawą wagi państwowej i dynamicznie wchodzi w obszar polityki prowadzonej przez administrację publiczną. Jest wiele przyczyn takiego obrotu spraw - intensywny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) umożliwił sprawną konserwację ważnych artefaktów kulturowych.