Polecamy nową ekspertyzę: Digitalizacja w archiwach

slider_ekultura_archiwa ekspertyza

Archiwa pełnią szczególną i istotną rolę w społeczeństwie – umożliwiają trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewniają do nich powszechny dostęp. By w pełni móc realizować te misję, konieczne jest ułatwianie korzystania z zasobów archiwalnych, w szczególności poprzez użycie technologii internetu, a co za tym idzie – digitalizowanie zbiorów i tworzenie platform udostępniania ich cyfrowych kopii.

Nie dziwi zatem, że pionierami digitalizacji w Polsce były archiwa. Cyfryzacja ich zbiorów, która zaczęła się już w 1995 roku, stanowiła nie tylko technologiczną zmianę w sposobie przechowywania informacji, ale także impuls do zwiększenia otwartości i dostępności danych w nich zawartych. Od 2000 roku, wraz z wieloletnim rządowym programem “Kwaśny Papier”, mającym przede wszystkim na celu ratowanie niszczejących zbiorów, cyfryzacja nabrała tempa. Kolejne programy wzmacniały ten proces – między 2003 a 2008 rokiem liczba zdigitalizowanych dokumentów wzrosła ze 160 tys. do prawie 2 mln, a w 2012 wyniosła aż 41 milionów.

Wraz z rosnącą ilością kopii cyfrowych dokumentów, nacisk zaczęto kłaść na ułatwienia dostępu do zbiorów oraz koordynację i centralizację zbiorów. Główną rolę  w tym procesie spełnia Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który powołał do życia portal www.szukajwarchiwach.pl i system ZOSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej). Nowym wyzwaniem i zagadnieniem jest archiwizacja dokumentów born-digital, czyli takich, które zostały stworzone w formie cyfrowej np. w serwisie e-PUAP.

Digitalizacja zasobów archiwalnych jest istotna nie tylko ze względu na rolę społeczną, jaką spełnia przechowywanie i ułatwianie dostępu do zgromadzonych tam zasobów, lecz również ze względu na wpływ na wszystkie procesy digitalizacji w kraju. Archiwa wyznaczyły kierunki dla instytucji kulturalnych i przyczyniły się do popularyzacji cyfryzacji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Pełne dane statystyczne, dokładną historię, przedstawienie instytucji i programów rządowych można znaleźć w przygotowanej ekspertyzie, która znajduje się TUTAJ.