Cyfryzacja – dywersyfikacja

slider_ekultura_van g
Obraz: Vincent van Gogh, The Sower

 

Dlaczego dywersyfikacja przychodów jest ważna

The Guardian opublikował ciekawy wywiad z dyrektorem holenderskiego muzeum Van Gogha. Axel Ruger (dyrektor muzeum) twierdzi w nim, iż jednym ze strategicznych celów muzeum – i jednocześnie jednym z najpoważniejszych wyzwań dla jego działalności – jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Dyrektor Rugel tłumaczy, iż aktualnie 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży biletów, 25% z dotacji rządowych, a 25% z działań fundraisingowych i działalności komercyjnej. Przy takim podziale źródeł przychodu łatwo dostrzec, iż muzeum to jest w znacznym stopniu niezależne finansowo od decyzji politycznych. Przychody własne tej instytucji są na poziomie 75%, podczas gdy – dla przykładu – średnia wszystkich warszawskich instytucji kultury wynosi ok. 20%.

Dyrektor Ruger nie jest jednak zadowolony – zauważa on, że ok. 85% odwiedzających to zagraniczni turyści. Zarząd Muzeum Van Gogha ocenia, że sytuacja taka jest niestabilna i ryzykowna, ponieważ niemal większość przychodów muzeum z biletów jest ściśle związane z sytuacją turystyki międzynarodowej w Holandii. Stąd dyrekcja chce intensywniej dywersyfikować źródła przychodów, aby dążyć do jeszcze większej niezależności finansowej instytucji – według zarządców autonomia artystyczna ma się lepiej, gdy niezależność finansowa jest na wysokim poziomie.

Jak dywersyfikować – i jak wykorzystać technologie cyfrowe

Dążąc do dywersyfikacji, muzeum ma zamiar w sposób bardziej zdecydowany komercjalizować swój potencjał na wolnym rynku. Plany te nie byłyby możliwe do realizacji, gdyby nie nowe technologie i cyfryzacja. W pierwszej, bowiem, kolejności dyrekcja ma zamiar stać się producentem wiernych cyfrowych reprodukcji dzieł Van Gogha. Nie chodzi tu jednak o plakaty, czy nawet zdjęcia wysokiej jakości. Muzeum weszło we współpracę z firmą Fujifilm, która opracowała zaawansowaną technologię skanowania 3D. Dzięki tej technologii odwzorowaniu cyfrowemu poddana jest nie tylko kolorystyka, ale także tekstura, kształt farby, oraz grubość całego dzieła – taki skan można bez trudu wykorzystać do druku 3D. Profesjonalny wydruk 3D o wiele wierniej oddaje wrażenie obcowania z prawdziwym dziełem holenderskiego mistrza. Dyrektor Ruger ocenia tę technologię jako naturalny krok naprzód w historii reprodukcji – więcej o samej technologii pisaliśmy już na ekulturze.

Ponadto muzeum inwestuje wiele środków w wytworzenie „podróżującej wystawy” poświęconej życiu i twórczości Van Gogha. Choć muzeum swoje przedsięwzięcie określa raczej mianem „multidyscyplinarnego doświadczenia, którego celem jest wprowadzenie całych rodzin w świat krótkiego, acz dynamicznego życia artysty. Dyrektor Ruger tłumaczy, że przy inicjatywie tej współpracuje zespół specjalistów łączących kompetencje z wielu sektorów – nowe technologie odgrywają tu duże znaczenie. Funkcją podróżującego Van Gogha jest bowiem zapewnienie możliwości doświadczenia jego twórczości w każdym miejscu na świecie, bez konieczności transportowania dzieł mistrza poza granice Holandii – także kluczową rolę będą tu odgrywać multimedia. W przedsięwzięciu pomaga uznana firma Artcomm, specjalizująca się w tworzeniu produktów w oparciu o zasoby instytucji kultury na całym świecie.

Zdrowe finanse to pełniejsza autonomia

Celem dyrekcji mzueum Van Gogha jest osiągnięcie niezależności finansowej kierując się ideą przedsiębiorczości kulturalnej (cultural entrepreneurship). Poza rozwojem produktów w oparciu o nowe technologie, dyrekcja planuje także zaoferować usługi doradztwa innym instytucjom kulturalnym. Muzeum posiada wiedzę i know-how w takich aspektach prowadzenia instytucji, jak zarządzanie kolekcją, zarządzanie infrastrukturą, czy wprowadzanie i utrzymywanie standardów odpowiedzialności ekologicznej. Umiejętne działanie może doprowadzić do sytuacji, w której inicjatywa komercyjna jest coraz stabilniejszym źródłem przychodów – wykorzystywanych na rzecz realizacji misji muzeum, nie na realizację aktualnych potrzeb politycznych decydentów.