Wprowadź CC0 do Polski! Licencja Creative Commons Zero szansą dla digitalizacji

slider_ekultura_cc0

W serwisie ekulutra.org mniej miejsca poświęcamy kwestiom prawnym, ponieważ kładziemy nacisk na stymulowanie wykorzystywania cyfrowego dziedzictwa, pokazując ciekawe i inspirujące przykłady. Jednak odpowiednie narzędzia prawne są niezbędne, aby digitalizacja dzieł wykorzystała swój niemały potencjał promocji i upowszechniania kultury, wpływając przy tym na nasz poziom kreatywności. Wcześniej polecaliśmy Waszej uwadze ekspertyzę „Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet” wydaną przez NIMOZ i współtworzoną z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska (http://ekultura.org/pokonac-bariery-prawne-czyli-jak-zabezpieczyc-prawnie-polskie-dziedzictwo-cyfrowe/). Publikacja ta zawiera prostą instrukcję mogącą pomóc muzealnikom w przedzieraniu się przez meandry prawa autorskiego, aby sprawnie doprowadzać do szerokiej promocji cyfrowej kultury.

Przypominamy o tym, ponieważ aktualnie Creative Commons Polska rozpoczęło konsultacje polskiego tłumaczenia Tekstu Prawnego mechanizmu Creative Commons Zero (CC0).  Jak piszą eksperci Creative Commons Polska: „Mechanizm CC0 to narzędzie dla twórców, którzy chcą dać innym jak największą swobodę w rozpowszechnianiu, modyfikowaniu i ponownemu wykorzystywaniu ich utworów. Oznaczając swój utwór znakiem CC0, zrzekają się oni swoich praw autorskich, pokrewnych i powiązanych, takich jak prawa do baz danych – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące w danych kraju prawo. Symbol CC0 sygnalizuje, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej.”

W kontekście digitalizacji warto dodać, iż „Mechanizm CC0 jest szczególnie ważny dla instytucji kultury, które udostępniając swoje zdigitalizowane zasoby współpracują z portalem Europeana. Dzięki CC0 metadane opisowe będące utworem w rozumieniu prawa autorskiego, które agregowane są w ramach portalu mogą być wykorzystywane bez jakichkolwiek ograniczeń, takich jak konieczność uznania autorstwa, co stanowi duże utrudnienie w pracy nad dużymi zestawami danych, takimi jak zbiory metadanych”. Innymi słowy wykorzystanie licencji CC0 przez polskie instytucje kultury zaangażowane w digitalizację spowoduje, że polskie dziedzictwo funkcjonujące na platformie Europeany stanie się łatwiej obrabialne, a przez to bardziej widoczne.

Wprowadzenie licencji CC0 w polski kontekst prawny nie jest łatwe ze względu na specyfikę naszej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Creative Commons Polska zachęca, aby zgłaszać uwagi do przygotowanego przez ekspertów Centrum tłumaczenia licencji, która po części została stworzona także przez Fundację Europeana.

W konsultacje może włączyć się każdy do dnia 27 maja, podążając za wskazówkami na polskiej stronie Creative Commons: https://creativecommons.pl/2015/04/konsultacje-mechanizmu-creative-commons-zero-cc0/